dscn1559

Odstranění propadu traťové rychlosti trati Turnov - Liberec v km 141,834 - 141,933

Klient: OHL ŽS a.s. Brno
Lokace:
Rozloha:

Doba realizace: 2016

Sanace skalního svahu nad železniční tratí č. 260 Brno – Česká Třebová u železniční stanice Adamov v km 171,330 -171,650. Bylo zde provedeno odstranění náletové vegetace na ploše 3 040 m2, odstranění zvětralé části horniny skalního svahu o celkovém objemu 1 790 m2, horolezecky s pomocí ručního nářadí. Dále odtěžení nestabilních bloků v celkovém objemu 88 m3 a  instalace těžkého ochranného plotu v délce 102 m.