debř_web-2

Trať 070 Praha - Turnov, úsek Mladá Boleslav- Bakov nad Jizerou a zajištění stability náspu v km 75,000-75,450 trati Praha - Turnov

Klient: Swietelský  Rail CZ s.r.o.
Lokace: Bakov nad Jizerou
Rozloha:

Doba realizace: 2015-2016

Bylo zde provedeno odstranění náletové vegetace, odstranění zvětralé části horniny skalního svahu, horolezecky s pomocí ručního nářadí. Dále odtěžení nestabilních bloků. Instalace dvouzákrutové ocelové sítě.

.