• nátěry železných konstrukcí a výškových objektů
  • broušení a odstranění starých nátěrů
  • opravy a nátěry střešní krytiny
  • demolice starých objektů a komínů

  • revize stavebních objektů
  • demontáž pomocných konstrukcí horolezeckým způsobem
  • opravy a čištění fasád výškových budov
  • opravy,výstavba,vyzdívky
  • čištění oken