20160511_095250

Zabezpečení skalního masívu km 165,080 - 165,510 trati Brno - Česká Třebová

Klient: SŽDC s.o.
Lokace: Bílovice nad Svitavou
Rozloha:

Doba realizace: 2016

Sanace skalního svahu nad železniční tratí Brno – Česká Třebová v km 165,080 – 165,510. Bylo zde provedeno odstranění náletové vegetace na ploše 360 m2, odstranění zvětralé části horniny skalního svahu o celkovém objemu 189 m3, horolezecky s pomocí ručního nářadí. Dále odtěžení nestabilních bloků v celkovém objemu 36 m3 a použití vysokopevnostních ocelových dvouzákrutových sítí  o celkové výměře 1 270 m2.