20130606_093250

Výškové a horolezecké práce u OŘ BRNO

Klient: SŽDC s.o.
Lokace: železniční trať v obvodu OŘ Brno
Rozloha:

Doba realizace: 2015-2016

Vlastní práce spočívaly v odstranění vegetace, stromů a pařezů, likvidace dřevní hmoty, čištění skal a svahů, odstranění nestabilních bloků, zajištění stability skalních svahů pomocí ochranných sítí, svorníků, tyčových kotev, podezdívek, oprava záchytných bariér (zdí, plotů a valů).