adamov_web

Zabezpečení skalního svahu v km 175,117 - 175,192 trati Brno - Česká Třebová

Klient: SŽDC s.o.
Lokace: Adamov
Rozloha:

Doba realizace: 2015

Vlastní práce spočívaly v odstranění náletové vegetace včetně kořenů, stromů, likvidace dřevní hmoty, čištění skalních svahů a odstraněním volných horninových bloků, dolam ve skalních stěnách, zajištění stability skalních svahů pomocí ochranných sítí, tyčových kotev, podezdění bloků s ochranné ploty.