OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zabezpečení skalního masívu za domem čp. 76 v obci Krnsko

Klient: obec Krnsko
Lokace: Krnsko
Rozloha:

Datum realizace: 2015

Sanace skalního svahu za obytným domem. Bylo zde provedeno odstranění náletové vegetace, odstranění zvětralé části horniny skalního svahu o celkovém objemu, horolezecky s pomocí ručního nářadí. Dále odtěžení nestabilních bloků, použití vysokopevnostních ocelových dvouzákrutových sítí s protierozním geosyntetikem Macmat RA Black, oprava podezdívek.