vdznoj_web

VD Znojmo- zajištění skalního masívu

Klient: Povodí Morava s.p.
Lokace: Znojmo
Rozloha:

Doba realizace: 2015

Sanace skalního svahu nad VD Znojmo.