20161103_105231

Sanace skalního zářezu km 5,830-6,030 trati Smržovka - Josefův Důl

Klient: SŽDC, s. o.
Lokace: Josefův Důl
Rozloha:

Doba realizace: 2016

Sanace skalního svahu nad železniční tratí Smržovka – Josefův Důl  v km 5,830 -6,030. Bylo zde provedeno odstranění náletové vegetace na ploše 3 058 m2, odstranění zvětralé části horniny skalního svahu o celkovém ploše  739 m2, horolezecky s pomocí ručního nářadí. Dále odtěžení nestabilních bloků v celkovém objemu 147,55 m3 a použití vysokopevnostních ocelových dvouzákrutových sítí 250 m2 a protierozní matrace  o celkové výměře 510 m2 a instalace Těžkého ochranného plotu o celkové délce 72 m.