20161026_151718

Očištění skalního svahu v km 391,450-391,650 v žst. Svojšín

Klient: SŽDC, s. o.
Lokace: Svojšín
Rozloha:

Doba realizace: 2016

Sanace skalního svahu nad železniční tratí Plzeň – Cheb u železniční stanice Svojšín v km 391,480-391,650. Bylo zde provedeno odstranění náletové vegetace na ploše 3 790 m2, odstranění zvětralé části horniny skalního svahu o celkovém objemu 172 m3, horolezecky s pomocí ručního nářadí. Dále odtěžení nestabilních bloků v celkovém objemu 36,5 m3 a použití vysokopevnostních ocelových dvouzákrutových sítí s protierozním geosyntetikem Macmat RA Black o celkové výměře 2 000 m2.