20130606_094030

Údržba skalních zářezů

Klient: SŽDC s.o.
Lokace: OŘ Brno
Rozloha:

Doba realizace: 2013

Bylo zde provedeno odstranění náletové vegetace, odstranění zvětralé části horniny skalního svahu, horolezecky s pomocí ručního nářadí a darda klín. Dále odtěžení nestabilních bloků.