20131113_153201

Rejštejn, silnice II/169

Klient: SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Lokace: Rejštejn
Rozloha:

Doba realizace: 2013

Na skalním svahů bylo provedeno odstranění náletové vegetace 267 m2, odstranění zvětralé části horniny skalního svah 479 m3, horolezecky s pomocí ručního nářadí. Dále odtěžení nestabilních bloků 24 m3.