smrzovka_web-35

Odstranění propadu traťové rychlosti ve vybraných úsecích tratě Liberec-Tanvald, SO 20 v km 23,345-24,615

Klinet: Strix Chomutov a.s.
Lokace: Smržovka
Rozloha:

Doba realizace: 2015

Sanace skalního svahu nad železniční tratí Liberec – Tanvald. Bylo zde provedeno odstranění náletové vegetace, odstranění zvětralé části horniny skalního svahu, horolezecky s pomocí ručního nářadí. Dále odtěžení nestabilních bloků a použití vysokopevnostních ocelových dvouzákrutových sítí, polyesterovou geomříží PK-GRID PET 20/20 a ochranná bariéra ze ŽB pražců, obnova opěrných zdí, gabionové zdi