jablonec_web

Odstranění propadu traťové rychlosti ve vybraných úsecích tratě Liberec-Tanvald, SO 10 v km 10,978-11,877

Klient: Strix Chomutov a.s.
Lokace: Jablonec nad Nisou
Rozloha:

Doba realizace: 2015

Sanace skalního svahu nad železniční tratí Liberec – Tanvald. Bylo zde provedeno odstranění náletové vegetace, odstranění zvětralé části horniny skalního svahu, horolezecky s pomocí ručního nářadí. Dále odtěžení nestabilních bloků a použití vysokopevnostních ocelových dvouzákrutových sítí, polyesterovou geomříží PK-GRID PET 20/20 a ochranná bariéra ze ŽB pražců, obnova opěrných zdí, gabionové zdi