20131119_101519

VD Brno, LB- sanace skalního masívu

Klient: Povodí Morava s.p.
Lokace: Brno
Rozloha:

Doba realizace: 2013

Sanace skalního svahu na Brněnské přehradě v místě přehradní hráze.. Bylo zde provedeno odstranění náletové vegetace, odstranění zvětralé části horniny skalního svahu, horolezecky s pomocí ručního nářadí. Dále odtěžení nestabilních bloků v celkovém objemu a  instalace ochranného plotu v délce.