• výkopové práce
  • položení kanalizačního potrubí včetně materiálu
  • zahrnutí výkopu včetně zhutnění zeminy
  • odvoz zbylé zeminy
  • vystavení osvědčení o odborném zapojení kanalizace
  • provedení podsypu včetně dodání materiálu