mikul_web-6

Zajištění skalního zářezu v úseku Mikulášovice dolní nádraží - Dolní Pustevna

Klient: Trail Servis a.s.
Lokace: Mikulášovice
Rozloha:

Datum realizace: 2013

Sanace skalního svahu u železniční tratě Rumburk – Dolní Poustevna u železniční stanice Mikulášovice dolní nádraží. Bylo zde provedeno odstranění náletové vegetace na ploše 3 040 m2, odstranění zvětralé části horniny skalního svahu o celkovém objemu 164 m3, horolezecky s pomocí ručního nářadí. Dále odtěžení nestabilních bloků v celkovém objemu 10 m3 a  instalace dvojzákrutové sítě s PVC v celkovém objemu 2000 m2.