20140515_095209

Sanace svahu nad prodloužením podchodu v ŽST USTÍ NAD ORLICÍ

Klient: EUROVIA CS a.s.
Lokace: Ústí nad Orlicí
Rozloha:

Doba realizace: 2013

Na skalním svahů bylo provedeno odstranění náletové vegetace, odstranění zvětralé části horniny skalního svah, horolezecky s pomocí ručního nářadí. Dále odtěžení nestabilních bloků a instalace ochranného plotu