20130911_122918

Oprava havarijního stavu skalních zářezů trati Mor. Bránice - Ivančice

Klient: SŽDC s.o.
Lokace: Ivančice
Rozloha:

Doba realizace: 2012-2013

Sanace skalního svahu na železniční trati Moravské Bránice – Ivančice. Bylo zde provedeno odstranění náletové vegetace, odstranění zvětralé části horniny skalního svahu, horolezecky s pomocí ručního nářadí. Dále odtěžení nestabilních bloků  a instalace dynamické bariéry DB 500  kj- 150 m2, polodynamický ochranný plot v délce 53 m.