20150210_124239

II/222 Zajištění skalních masívu Karlovy Vary - Kyselka

Klient: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Lokace: silnice II/222 Karlovy Vary-Kyselka
Rozloha:

Doba realizace: 2014-2015

Zajištění skalních masívů podél silnice II/222 mezi městem Karlovy Vary a obcí Kyselkou. Práce spočívaly v kácení, mýcení, čištění zvětralého skalního povrchu, bourání nestabilních bloků, plombování, kotvení skalních bloků, uložení pevnostních sítí a zajištění dopravně inženýrských opatření včetně obnovy poškozeného krytu komunikace.