jívoví_web-24

Stabilizace skalních struktur v úseku Křižanov - Sklené nad Oslavou( Jívové) km 64,500 - 65,430 II (2.kolej)

Klient: SŽDC s.o.
Lokace: železniční trať Křižanov – Sklené nad Oslavou
Rozloha:

Doba realizace: 2014

Vlastní práce spočívaly v odstranění náletové vegetace včetně kořenů, stromů, likvidace dřevní hmoty, čištění skalních svahů s odstraněním volných horninových bloků, dolam ve skalních stěnách, zajištění stability skalních svahů pomocí ochranných sítí, svorníků, tyčových kotev, podezdívek bloků, sanaci betonových opěrných zdí výšky 2-4 m a instalaci ochranného plotu o výšce 2 m nad betonovou opěrnou zeď.