OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Stabilizace skalního masívu v PR Svatý Kopeček, Mikulov 2

Klient: AOPK ČR
Lokace: Mikulov
Rozloha:

Doba realizace: 2014

Před započetím jakýchkoli prací na skalním svahu bylo nutné zajištění prostoru stavby a zabezpečení střechy přilehlé budovy. K tomu byly použity pryžové desky 1,0 x1,0 m. Bylo zde provedeno odstranění náletové vegetace, odstranění zvětralé části horniny skalního svahu , horolezecky s pomocí ručního nářadí. Dále odtěžení nestabilních bloků.