image-02b72741f8c2b09a38af38e93f640e92bd424555e36c1410b76263b7ad71b3d1-v

Sanace Skochovické skály Davle - Skochovice km 33,000 - 33,360

Klient: SŽDC s.o.
Lokace: železniční trať v úseku Davle – Skochovice
Rozloha:

Doba realizace: 2014-2015

Vlastní práce spočívaly v odstranění náletové vegetace včetně kořenů, stromů, likvidace dřevní hmoty, čištění skalních svahů s odstraněním volných horninových bloků, dolam ve skalních stěnách, zajištění stability skalních svahů pomocí ochranných sítí, svorníků, tyčových kotev, podezdívek bloků, sanaci betonových opěrných zdí, instalace dynamických bariér, které se montovaly pomocí tlačného remorkéru MISTRAL a pontonu o nosnosti 200t na kterém byl autojeřáb LTM 1160-5 o celkové váze 110t, gabionové stěny a monitoring skalních stěn.