logo-50

Stabilizace skalních věží v úseku Děčín - státní hranice

Klient: AZ sanace a.s.
Lokace: Dolní Žleb
Rozloha:

Doba realizace: 2009-2010

Zajištění stability skalních věží a stěn nad železniční tratí v km 10,900-11,200. Stavební sanační práce byly rozčleněny na SO 01 – Sanace skalních svahů, SO 02 – Stabilizace skalních věží, SO 03 – Ochranný val a monitorovací systém . Vlastní práce spočívaly v odstranění nestabilních bloků a zajištění stability skalních věží a skalních svahů pomocí svorníků a tyčových kotev, skalních bloků pomocí kotvení a podezdívek, rekonstrukci stávajících stabilizačních prvků a realizaci ochranného valu z odtěženého materiálu.