cimg0078

Optimalizace trati Stříbro - Planá u Mariánských lázní

 

Klient: Skanska DS a.s.
Lokace: Ošelín
Rozloha:

Doba realizace: 2009

Sanace skalního masívu na železniční tratí Stříbro – Planá u Mariánských lázní. Bylo zde provedeno odstranění náletové vegetace 3 224,55 m2, odstranění zvětralé části horniny skalního svahu, horolezecky s pomocí ručního nářadí 5 800 m2. Dále odtěžení nestabilních bloků v celkovém objemu 543 m3 a instalace dvojzákrutová  ochranná sit 4 300 m2, Magmat RA 6×8 – 650 m2 , Tecco 924 m2.