žleb_web-39

Stabilizace skalních věží v úseku Děčín - státní hranice 3. část

Klient: Minova Bohemia s.r.o.
Lokace: Dolní Žleb
Rozloha:

Doba realizace: 2013-2014

Vlastní práce spočívaly v odstranění náletové vegetace, stromů pro instalaci Dynamických bariér typu 2000kj, 1000 kj výšky 4m v objemu 1 280 m2 Další práce spočívaly v odtěžení všech nestabilních kamenů a bloků, které ohrožovaly plynulost a bezpečnost na trati v celkovém objemu 178 m3, zajištění stability skalních bloků pomocí tyčových kotev, podezdívek bloků a zhotovení nadzakladové kyklopské zdivo v objemu 31 m3.

.