vdznojmo_web-6

Popis projektu

Klient: Povodí Morava s.p.
Lokace: Znojmo
Rozloha:

Doba realizace: 2013

Sanační práce spočívají v odstranění náletových dřevin a jejich kořenů v nezbytně nutném rozsahu. Dále byla očištěna skalní stěna od uvolněných zvětralých částí a bloků horniny pomocí ručního nářadí. Bylo provedeno odtěžení svahovin, napadávek a zbytkových produktů odtěžování. Kritické partie, resp. dílčí bloky byly odtěženy ručním, popř. pneumatickým nářadím. V rámci kritické partie stěny bylo provedeno cílené kotvení skalního bloku. V prostoru nad Kramerovou vilou byla rozebrána a opětovně složena na sucho zídka.