20140311_154506

Výškové a horolezecké práce u OŘ BRNO

Klient: SŽDC s.o.
Lokace:
Rozloha:

Doba realizace: 2014

Sanace skalního svahu. Bylo zde provedeno odstranění náletové vegetace, odstranění zvětralé části horniny skalního svahu, horolezecky s pomocí ručního nářadí. Dále odtěžení nestabilních bloků.