OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Odstranění povodňových škod r. 2013 - na trati č.170

Klient: SŽDC s.o.
Lokace: Ošelín
Rozloha:

Doba realizace: 2014

Sanace skalního svahu na železniční tratí  Plzeň – Cheb u žel. zast. Ošelín v km 395,400 – 395,500. Bylo zde provedeno odstranění náletové vegetace na ploše 467 m2, odstranění zvětralé části horniny skalního svahu o celkovém objemu 43 m3, horolezecky s pomocí ručního nářadí. Dále byla instalována dvouzákrutová ocelová sít 517 m2 a protierozní 3D rohož 440 m2.

.