Optimalizace trati Benešov u Prahy - Stránčice
Sanace skalního masívu v km 153,000 - 153,150

Klinet: Metrostav a.s.
Lokace: Benešov u Prahy
Rozloha:

Doba realizace: 2007
Datum dokončení: 2007