votice2012_web-2

Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy

Klinet: EUROVIA a.s.
Lokace: železniční trať Votice-Benešov u Prahy
Rozloha:

Doba realizace: 2009-2012

Vlastní práce spočívaly v odstranění křovin, stromů a pařezů, likvidace dřevní hmoty, odstranění nestabilních bloků, zajištění stability skalních svahů pomocí svorníků, tyčových kotev, ochranných sítí, ochranných prvků proti erozi skal (např. podezdívky, sanace trhlin a erodovaných míst, ochr. hrázek, odvodňovacích svodů apod.).