litochovice_web-11

Litochovice nad Labem - Údržba skalních masívu v úseku Lovosice - Děčín státní hranice

Klient: Trail Servise a.s.
Lokace: Lovosice
Rozloha:

Doba realizace: 2014

Sanace skalního svahu na trati Lovosice – Děčín. Bylo zde provedeno odstranění náletové vegetace , odstranění zvětralé části horniny skalního svahu , horolezecky s pomocí ručního nářadí. Dále  použití vysokopevnostních ocelových dvouzákrutových sítí s protierozním geosyntetikem Macmat RA Black.