kyselka_web-20

II/222 Zajištění skalního masívu Karlovy Vary - Kyselka

Klinet: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
Lokace: Kyselka
Rozloha:

Doba realizace: 2014
Datum dokončení: 2015