20170525_093712

VD KŘIŽANOVICE, STABILIZACE SKALNÍHO SVAHU NA p.p.č. 532/6

Klient: Povodí Labe s.p.
Lokace: Křižanovice
Rozloha:

Doba realizace: 2017