logo-50

Elektrizace trati včetně PEÚ Letohrad st.hr. 1. Stavba Letohrad (mimo)- Lichkov st.hr.

Klient: Stavby silnic a železnic Praha a.s.
Lokace: železniční trať Letohrad-Lichkov
Rozloha:

Doba realizace: 2007-2009

Vlastní práce spočívaly v odstranění nestabilních bloků, zajištění stability skalních svahů pomocí svorníků, tyčových kotev, ochranných sítí, podezdívek, rekonstrukce zárubní zdi.