logo-50

Čištění skalních zářezů a ostatní výškové práce v obvodu OŘ BRNO

Klient: SŽDC s.o.
Lokace: železniční tratě v obvodu OŘ Brno
Rozloha:

Doba realizace: 2012

Vlastní práce spočívaly v odstranění křovin, stromů a pařezů, likvidace dřevní hmoty, čištění skal a svahů, odstranění nestabilních bloků, zajištění stability skalních svahů pomocí svorníků, tyčových kotev, ochranných sítí, podezdívek, oprava záchytných bariér (zdí, plotů a valů), oprav zdí.