Certifikace ISO

Akreditovaný certifikační orgán systému managementu nám dne 5. 2. 2016 prodloužil certifikace managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2009, certifikace environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001:2005 a certifikace managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN OHSAS 18001:2008.