nadorlici_web

Sanace svahu nad prodloužením podchodu v ŽST USTÍ NAD ORLICÍ

Klinet: EUROVIA CS a.s.
Lokace: Ústí nad Orlicí
Rozloha:

Doba realizace: 2015

Na skalním svahů bylo provedeno odstranění náletové vegetace , odstranění zvětralé části horniny skalního svah, horolezecky s pomocí ručního nářadí. Dále odtěžení nestabilních bloků, Skalní masív byl zajištěn dvouzákrutovou ocelovou sítí  a zbudován ochranný plot.