helping-2008-005

Optimalizace trati Benešov u Prahy - Stránčice

Klient: Stavby silnic a železnic Praha a.s.
Lokace: Benešov u Prahy
Rozloha:

Doba realizace: 2008

Sanace skalního svahu nad železniční tratí . Bylo zde provedeno odstranění náletové vegetace , odstranění zvětralé části horniny skalního svahu , horolezecky s pomocí ručního nářadí. Dále odtěžení nestabilních bloku.