29012008

Modernizace trati Libeň - Běchovice

Klinet: Skanska DS a.s.
Lokace: Libeň – Běchovice
Rozloha:

Doba realizace: 2007

Bylo zde provedeno odstranění náletové vegetace, stromu včetně kořenů.