18062015735

Sanace skalního svahu RD Nalžovice

Klient: S-B s.r.o.
Lokace: Nalžovice
Rozloha:

Doba realizace: 2015

Sanace skalního masív u rodinného domku v Nalžovicích. Bylo zde provedeno odstranění náletové vegetace, odstranění zvětralé části horniny skalního svahu o celkovém objemu, horolezecky s pomocí ručního nářadí. Na zajištění skalního masívu byla použita dvouzákrutová ocelová síť 80 m2 a v horních partiích skalního masívu byla síť podložena protierozní matrace 30 m2.