cimg2226

Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy

Klient: EUROVIA a. , HOCHTIEF CZ, a.s.
Lokace: Votice
Rozloha:
Datum dokončení:2011

Sanace skalního svahu nad železniční tratí Praha – Benešov u Prahy .Dočištění  zvětralé části horniny skalního svahu, horolezecky s pomocí ručního nářadí. K zajištění skalních svahů bylo použito vysokopevnostních ocelových dvouzákrutových sítí s protierozním geosyntetikem Macmat RA Black o celkové výměře 1873 m2 , Steelgrid HR30 o celkové výměře 1320 m2, dvouzákrutová ocelová sít v celkovém objemu 1430 m3.