lib_web

Sanace skalního zářezu trati Liberec - Černousy st.hr. km 198,700 - 198,900

Klient: EDIKT a.s.
Lokace: Stráž nad Nisou
Rozloha:

Doba realizace: 2013

Sanace skalního svahu nad železniční tratí Liberec – Černousy st. hr. v km 164,4 – 164,480. Bylo zde provedeno odstranění náletové vegetace na ploše 1345 m2, odstranění zvětralé části horniny skalního svahu o celkovém objemu 1 887 m2, horolezecky s pomocí ručního nářadí. Dále odtěžení nestabilních bloků v celkovém objemu 111 m3 a  instalace ochranná bariéra z HEB 220 a betonových pražců v celkové délce 40 m.