logo-50

Čištění skalních zářezů v obvodu SDC Jihlava

Klient: SŽDC s.o.
Lokace: železniční tratě v obvodu SDC Jihlava
Rozloha:

Doba realizace: 2011

Vlastní práce spočívaly v odstranění nestabilních bloků, čištění skal a odtěžování, zajištění stability skalních svahů pomocí svorníků, tyčových kotev, ochranných sítí, opravy a podezdívky opěrných a zárubních zdí, opravy záchytných bariér (zdí, plotů a valů).