271

Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy, Kácení mimo lesní zeleně

Klient: EUROVIE CS a.s.
Lokace: Benešov u Prahy
Rozloha:

Doba realizace: 2011

Sanace  svahu nad železniční tratí Praha – Benešov. Bylo zde provedeno odstranění náletové vegetace, stromů včetně kořenů.