mini-logo-helping

Železniční trať Rožná – Nedvědice, km 76,550 – 76,600 Sanace skalního odřezu

logo-50

Železniční trať Rožná - Nedvědice, km 76,550 - 76,600 Sanace skalního odřezu

Klient: Arkádis Geotechnika a.s.
Lokace: Rožná
Rozloha:

Doba realizace: 2009

The Langham Hotel located in Mountain View is one of the most CA’s largest hotel  with over 450,000 square feet of new construction. Complete interior renovation included removing walls, new restrooms, paint, wall coverings, tile and carpeting.

benešov_web

Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy

benešov_web

Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy

Klient: SŽDC, s. o.
Lokace: železniční trať Votice – Benešov u Prahy
Rozloha:

Doba realizace: 2009
Datum dokončení: 2012

Vlastní práce spočívaly v odstranění křovin, stromů a pařezů, likvidace dřevní hmoty, odstranění nestabilních bloků, zajištění stability skalních svahů pomocí svorníků, tyčových kotev, ochranných sítí, ochranných prvků proti erozi skal (např. podezdívky, sanace trhlin a erodovaných míst, ochr. hrázek, odvodňovacích svodů, atd.).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zajištění svahu nad zdí 8201 a zajištění svahu pod Větruší

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zajištění svahu nad zdí 8201 a zajištění svahu pod Větruší

Klient: Strix Chomutov a.s.
Lokace: Ústí nad Labem
Rozloha:

Doba realizace: 2008

Sanace skalního svahu nad železniční tratí č. 260 Brno – Česká Třebová u železniční stanice Adamov v km 171,330 -171,650. Bylo zde provedeno odstranění náletové vegetace na ploše 3 040 m2, odstranění zvětralé části horniny skalního svahu o celkovém objemu 1 790 m2, horolezecky s pomocí ručního nářadí. Dále odtěžení nestabilních bloků v celkovém objemu 88 m3 a  instalace těžkého ochranného plotu v délce 102 m.

mini-logo-helping

Elektrizace trati včetně PEÚ Letohrad st.hr.1. Stavba Letohrad – Lichkov st.hr.

logo-50

Elektrizace trati včetně PEÚ Letohrad st.hr.1. Stavba Letohrad - Lichkov st.hr.

Klient: Skanska DS a.s.
Lokace: Lichkov
Rozloha:

Doba realizace: 2008

The Langham Hotel located in Mountain View is one of the most CA’s largest hotel  with over 450,000 square feet of new construction. Complete interior renovation included removing walls, new restrooms, paint, wall coverings, tile and carpeting.

helping-2008-005

Optimalizace trati Benešov u Prahy – Stránčice

helping-2008-005

Optimalizace trati Benešov u Prahy - Stránčice

Klient: Stavby silnic a železnic Praha a.s.
Lokace: Benešov u Prahy
Rozloha:

Doba realizace: 2008

Sanace skalního svahu nad železniční tratí . Bylo zde provedeno odstranění náletové vegetace , odstranění zvětralé části horniny skalního svahu , horolezecky s pomocí ručního nářadí. Dále odtěžení nestabilních bloku.

cimg3151

Sanace skal a svahů Děčín – Státní hranice

cimg3151

Sanace skal a svahů Děčín - Státní hranice

Klient: Stavební geologie – Geotechnika a.s.
Lokace: Dolní Žleb
Rozloha:

Doba realizace: 2008

Sanace skalního svahu. Bylo zde provedeno odtěžení nestabilních bloků.

mini-logo-helping

Elektrizace trati včetně PEÚ Letohrad st.hr. 1. Stavba Letohrad (mimo)- Lichkov st.hr.

logo-50

Elektrizace trati včetně PEÚ Letohrad st.hr. 1. Stavba Letohrad (mimo)- Lichkov st.hr.

Klient: Stavby silnic a železnic Praha a.s.
Lokace: železniční trať Letohrad-Lichkov
Rozloha:

Doba realizace: 2007-2009

Vlastní práce spočívaly v odstranění nestabilních bloků, zajištění stability skalních svahů pomocí svorníků, tyčových kotev, ochranných sítí, podezdívek, rekonstrukce zárubní zdi.