mini-logo-helping

Čištění skalních zářezů a ostatní výškové práce v obvodu OŘ BRNO

logo-50

Čištění skalních zářezů a ostatní výškové práce v obvodu OŘ BRNO

Klient: SŽDC s.o.
Lokace: železniční tratě v obvodu OŘ Brno
Rozloha:

Doba realizace: 2012

Vlastní práce spočívaly v odstranění křovin, stromů a pařezů, likvidace dřevní hmoty, čištění skal a svahů, odstranění nestabilních bloků, zajištění stability skalních svahů pomocí svorníků, tyčových kotev, ochranných sítí, podezdívek, oprava záchytných bariér (zdí, plotů a valů), oprav zdí.

turnov_web-4

Oprava tratě v km 136,683-136,840 a 144,300-144,565 trati Turnov – Liberec

turnov_web-4

Oprava tratě v km 136,683-136,840 a 144,300-144,565 trati Turnov - Liberec

Klient: SŽDC s.o.
Lokace: Hodkovice
Rozloha:

Doba realizace: 2012

Sanace skalního svahu nad železniční tratí Hodkovice nad Mohelkou – Jílové v km 136,690 – 136,840. Bylo zde provedeno odstranění náletové, odstranění zvětralé části horniny skalního svahu, horolezecky s pomocí ručního nářadí. Dále odtěžení nestabilních bloků. Skalní masiv byl zabezpečen dvojzákrutovou ocelovou sítí s vel oka 6×8, steelgrid HR 50, V místech, kde se odstraňování bloků jevilo jako složité či neefektivní či neekonomické, byly převislé bloky zajištěny podezdívkou, lokálně vyztuženou betonářskou výstuží.

votice2012_web-2

Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy

votice2012_web-2

Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy

Klinet: EUROVIA a.s.
Lokace: železniční trať Votice-Benešov u Prahy
Rozloha:

Doba realizace: 2009-2012

Vlastní práce spočívaly v odstranění křovin, stromů a pařezů, likvidace dřevní hmoty, odstranění nestabilních bloků, zajištění stability skalních svahů pomocí svorníků, tyčových kotev, ochranných sítí, ochranných prvků proti erozi skal (např. podezdívky, sanace trhlin a erodovaných míst, ochr. hrázek, odvodňovacích svodů apod.).

mini-logo-helping

Čištění skalních zářezů v obvodu SDC Jihlava

logo-50

Čištění skalních zářezů v obvodu SDC Jihlava

Klient: SŽDC s.o.
Lokace: železniční tratě v obvodu SDC Jihlava
Rozloha:

Doba realizace: 2011

Vlastní práce spočívaly v odstranění nestabilních bloků, čištění skal a odtěžování, zajištění stability skalních svahů pomocí svorníků, tyčových kotev, ochranných sítí, opravy a podezdívky opěrných a zárubních zdí, opravy záchytných bariér (zdí, plotů a valů).

zářez_web

Sanace skalního zářezu v km 60,300 – 60,800 Švihov – Přeštice – 1. etapa

zářez_web

Sanace skalního zářezu v km 60,300 - 60,800 Švihov - Přeštice - 1. etapa

Klient: SŽDC s.o.
Lokace: železniční trať Švihov-Přeštice
Rozloha:

Doba realizace: 2011-2012

Vlastní práce spočívaly v odstranění vegetace, stromů, nestabilních bloků, zajištění stability skalních svahů pomocí svorníků, tyčových kotev, ochranných sítí a vybudování záchytného plotu.

cimg2004

Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy

cimg2004

Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy

Klinet: EUROVIA a.s.
Lokace: Bystřice
Rozloha:

Doba realizace: 2011
Datum dokončení: 2011

The Langham Hotel located in Mountain View is one of the most CA’s largest hotel  with over 450,000 square feet of new construction. Complete interior renovation included removing walls, new restrooms, paint, wall coverings, tile and carpeting.

cimg2226

Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy

cimg2226

Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy

Klient: EUROVIA a. , HOCHTIEF CZ, a.s.
Lokace: Votice
Rozloha:
Datum dokončení:2011

Sanace skalního svahu nad železniční tratí Praha – Benešov u Prahy .Dočištění  zvětralé části horniny skalního svahu, horolezecky s pomocí ručního nářadí. K zajištění skalních svahů bylo použito vysokopevnostních ocelových dvouzákrutových sítí s protierozním geosyntetikem Macmat RA Black o celkové výměře 1873 m2 , Steelgrid HR30 o celkové výměře 1320 m2, dvouzákrutová ocelová sít v celkovém objemu 1430 m3.

mini-logo-helping

Průjezd železničním uzlem Kolín

logo-50

Průjezd železničním uzlem Kolín

Klient: EUROVIA CS a.s.
Lokace: Kolín
Rozloha:

Doba realizace: 2009

The Langham Hotel located in Mountain View is one of the most CA’s largest hotel  with over 450,000 square feet of new construction. Complete interior renovation included removing walls, new restrooms, paint, wall coverings, tile and carpeting.

mini-logo-helping

Stabilizace skalních věží v úseku Děčín – státní hranice

logo-50

Stabilizace skalních věží v úseku Děčín - státní hranice

Klient: AZ sanace a.s.
Lokace: Dolní Žleb
Rozloha:

Doba realizace: 2009-2010

Zajištění stability skalních věží a stěn nad železniční tratí v km 10,900-11,200. Stavební sanační práce byly rozčleněny na SO 01 – Sanace skalních svahů, SO 02 – Stabilizace skalních věží, SO 03 – Ochranný val a monitorovací systém . Vlastní práce spočívaly v odstranění nestabilních bloků a zajištění stability skalních věží a skalních svahů pomocí svorníků a tyčových kotev, skalních bloků pomocí kotvení a podezdívek, rekonstrukci stávajících stabilizačních prvků a realizaci ochranného valu z odtěženého materiálu.

cimg0078

Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mariánských lázní

cimg0078

Optimalizace trati Stříbro - Planá u Mariánských lázní

 

Klient: Skanska DS a.s.
Lokace: Ošelín
Rozloha:

Doba realizace: 2009

Sanace skalního masívu na železniční tratí Stříbro – Planá u Mariánských lázní. Bylo zde provedeno odstranění náletové vegetace 3 224,55 m2, odstranění zvětralé části horniny skalního svahu, horolezecky s pomocí ručního nářadí 5 800 m2. Dále odtěžení nestabilních bloků v celkovém objemu 543 m3 a instalace dvojzákrutová  ochranná sit 4 300 m2, Magmat RA 6×8 – 650 m2 , Tecco 924 m2.