20161026_151718

Očištění skalního svahu v km 391,450-391,650 v žst. Svojšín

20161026_151718

Očištění skalního svahu v km 391,450-391,650 v žst. Svojšín

Klient: SŽDC, s. o.
Lokace: Svojšín
Rozloha:

Doba realizace: 2016

Sanace skalního svahu nad železniční tratí Plzeň – Cheb u železniční stanice Svojšín v km 391,480-391,650. Bylo zde provedeno odstranění náletové vegetace na ploše 3 790 m2, odstranění zvětralé části horniny skalního svahu o celkovém objemu 172 m3, horolezecky s pomocí ručního nářadí. Dále odtěžení nestabilních bloků v celkovém objemu 36,5 m3 a použití vysokopevnostních ocelových dvouzákrutových sítí s protierozním geosyntetikem Macmat RA Black o celkové výměře 2 000 m2.

20161103_105231

Sanace skalního zářezu trati Smržovka – Josefův Důl

20161103_105231

Sanace skalního zářezu km 5,830-6,030 trati Smržovka - Josefův Důl

Klient: SŽDC, s. o.
Lokace: Josefův Důl
Rozloha:

Doba realizace: 2016

Sanace skalního svahu nad železniční tratí Smržovka – Josefův Důl  v km 5,830 -6,030. Bylo zde provedeno odstranění náletové vegetace na ploše 3 058 m2, odstranění zvětralé části horniny skalního svahu o celkovém ploše  739 m2, horolezecky s pomocí ručního nářadí. Dále odtěžení nestabilních bloků v celkovém objemu 147,55 m3 a použití vysokopevnostních ocelových dvouzákrutových sítí 250 m2 a protierozní matrace  o celkové výměře 510 m2 a instalace Těžkého ochranného plotu o celkové délce 72 m.

20160511_095250

Zabezpečení skalního masívu trati Brno – Česká Třebová

20160511_095250

Zabezpečení skalního masívu km 165,080 - 165,510 trati Brno - Česká Třebová

Klient: SŽDC s.o.
Lokace: Bílovice nad Svitavou
Rozloha:

Doba realizace: 2016

Sanace skalního svahu nad železniční tratí Brno – Česká Třebová v km 165,080 – 165,510. Bylo zde provedeno odstranění náletové vegetace na ploše 360 m2, odstranění zvětralé části horniny skalního svahu o celkovém objemu 189 m3, horolezecky s pomocí ručního nářadí. Dále odtěžení nestabilních bloků v celkovém objemu 36 m3 a použití vysokopevnostních ocelových dvouzákrutových sítí  o celkové výměře 1 270 m2.

dscn1559

Odstranění propadu traťové rychlosti trati Turnov – Liberec

dscn1559

Odstranění propadu traťové rychlosti trati Turnov - Liberec v km 141,834 - 141,933

Klient: OHL ŽS a.s. Brno
Lokace:
Rozloha:

Doba realizace: 2016

Sanace skalního svahu nad železniční tratí č. 260 Brno – Česká Třebová u železniční stanice Adamov v km 171,330 -171,650. Bylo zde provedeno odstranění náletové vegetace na ploše 3 040 m2, odstranění zvětralé části horniny skalního svahu o celkovém objemu 1 790 m2, horolezecky s pomocí ručního nářadí. Dále odtěžení nestabilních bloků v celkovém objemu 88 m3 a  instalace těžkého ochranného plotu v délce 102 m.

debř_web-2

Trať 070 Praha-Turnov, úsek Mladá Boleslav-Bakov nad Jizerou

debř_web-2

Trať 070 Praha - Turnov, úsek Mladá Boleslav- Bakov nad Jizerou a zajištění stability náspu v km 75,000-75,450 trati Praha - Turnov

Klient: Swietelský  Rail CZ s.r.o.
Lokace: Bakov nad Jizerou
Rozloha:

Doba realizace: 2015-2016

Bylo zde provedeno odstranění náletové vegetace, odstranění zvětralé části horniny skalního svahu, horolezecky s pomocí ručního nářadí. Dále odtěžení nestabilních bloků. Instalace dvouzákrutové ocelové sítě.

.

adamov_web

Zabezpečení skalního svahu na trati Brno-Česká Třebová

adamov_web

Zabezpečení skalního svahu v km 175,117 - 175,192 trati Brno - Česká Třebová

Klient: SŽDC s.o.
Lokace: Adamov
Rozloha:

Doba realizace: 2015

Vlastní práce spočívaly v odstranění náletové vegetace včetně kořenů, stromů, likvidace dřevní hmoty, čištění skalních svahů a odstraněním volných horninových bloků, dolam ve skalních stěnách, zajištění stability skalních svahů pomocí ochranných sítí, tyčových kotev, podezdění bloků s ochranné ploty.

20130606_093250

Výškové a horolezecké práce u OŘ BRNO

20130606_093250

Výškové a horolezecké práce u OŘ BRNO

Klient: SŽDC s.o.
Lokace: železniční trať v obvodu OŘ Brno
Rozloha:

Doba realizace: 2015-2016

Vlastní práce spočívaly v odstranění vegetace, stromů a pařezů, likvidace dřevní hmoty, čištění skal a svahů, odstranění nestabilních bloků, zajištění stability skalních svahů pomocí ochranných sítí, svorníků, tyčových kotev, podezdívek, oprava záchytných bariér (zdí, plotů a valů).

nadorlici_web

Sanace svahu nad prodloužením podchodu v ŽST USTÍ NAD ORLICÍ

nadorlici_web

Sanace svahu nad prodloužením podchodu v ŽST USTÍ NAD ORLICÍ

Klinet: EUROVIA CS a.s.
Lokace: Ústí nad Orlicí
Rozloha:

Doba realizace: 2015

Na skalním svahů bylo provedeno odstranění náletové vegetace , odstranění zvětralé části horniny skalního svah, horolezecky s pomocí ručního nářadí. Dále odtěžení nestabilních bloků, Skalní masív byl zajištěn dvouzákrutovou ocelovou sítí  a zbudován ochranný plot.

vdznoj_web

VD Znojmo- zajištění skalního masívu

vdznoj_web

VD Znojmo- zajištění skalního masívu

Klient: Povodí Morava s.p.
Lokace: Znojmo
Rozloha:

Doba realizace: 2015

Sanace skalního svahu nad VD Znojmo.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zabezpečení skalního masívu za domem čp. 76 v obci Krnsko

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zabezpečení skalního masívu za domem čp. 76 v obci Krnsko

Klient: obec Krnsko
Lokace: Krnsko
Rozloha:

Datum realizace: 2015

Sanace skalního svahu za obytným domem. Bylo zde provedeno odstranění náletové vegetace, odstranění zvětralé části horniny skalního svahu o celkovém objemu, horolezecky s pomocí ručního nářadí. Dále odtěžení nestabilních bloků, použití vysokopevnostních ocelových dvouzákrutových sítí s protierozním geosyntetikem Macmat RA Black, oprava podezdívek.