Školení BOZP, práce ve výškách, revize OOPP

Ve dnech 30. – 31. 1. 2017 proběhlo pod vedením odborně způsobilé osoby v oblasti BOZP, paní Oubrechtové, školení všech zaměstnanců. Školení se týkalo BOZP – bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou, školení řidičů a revize OOPP – osobních ochranných pracovních prostředků.