Školení BOZP, práce ve výškách, revize OOPP

Ve dnech 12. – 13. 2. 2018 proběhlo pod vedením odborně způsobilé osoby v oblasti BOZP, paní Zdeňky Oubrechtové, školení všech zaměstnanců. Školení se týkalo BOZP – bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou, školení řidičů a revize OOPP – osobních ochranných pracovních prostředků.